piórem2

113 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Za małą wiarą duży strach się kryje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 18:59

* * *

Prze­paszam ale nie słysze, nie widzę,
to jak się trzy­mam za oczy i uszy po­wodu­je że jeszcze jes­tem cała,
bo gdy tyl­ko puszczę ręce wy­pad­nie ze mnie wszystko. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:56

Związane ręce

W za­mu­ro­wa­nym po­ko­ju nie można nic zro­bić,
z wnętrza pa­ra wciąż uchodzi,
ale nie będzie z niej herbaty. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 17:31

Nie trze­ba dużo zacznij od trochę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 17:24

Poezja

...jak ob­cojęzyczna kobieta,
ja jej nie znam
nie rozumiem.
Chcę poznać
może zrozumieć
ale po co?
Czy ona mnie zap­ro­si na wys­py szczęśliwe? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 stycznia 2017, 21:10

Zaw­sze możesz wrócić, to miej­sce na­leży do Ciebie.

Odtwórz

/z se­rii : praw­dzi­wa miłość nie pier..oli/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2017, 14:47

* * *

Uf­nen skończyła stu­dia z wyróżnieniem w nag­rodę po­jechała w podróż przedślubną z niepoślu­bionym jeszcze Me­lonem, które­go Lost już ak­cepto­wał. Rodzi­na Me­lona za­rezer­wo­wała pra­wie cały niewiel­ki ho­tel w dziel­ni­cy Rzy­mu. Lost szu­kał także [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 stycznia 2017, 17:15

- bu­dować na gru­zach al­bo na no­wym, nie wiado­mo co lep­sze - 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2017, 20:54

holenderskie okno

Jest ta­kie ok­no, wi­dać w nim ko­bietę krzątającą się nies­pie­sznie,
długie ciem­ne fałdy ma­teriału spo­wal­niają jej ruchy
kro­ki ma bez­ce­lowe, siada w fo­telu za­miera,
wszys­cy ją widzą, ok­na nie mają zasłon,
ona cze­ka na męża, dob­ra ko­bieta wi­dać,
szko­da że właśnie umarła. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 stycznia 2017, 21:55

Coś co jest za­bite, już nie żyje. Naprawdę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2017, 14:51
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Za małą wiarą duży [...]

wczoraj, 21:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba wziąć się [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

wczoraj, 21:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]

wczoraj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st być może dziś chciałbym w [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]

wczoraj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]

wczoraj, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawiść by­wa pięknem, gdy [...]