piórem2

740 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka strata. 

myśl • 14 lipca 2018, 09:55

Nie gardź nig­dy kobietą,
bo nie wiesz czy kiedyś nie będzie Ci ostoją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2018, 20:43

Kto nie pi­je; nie żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2018, 19:42

W na­turze nie ma cze­goś ta­kiego jak nag­ro­da, ka­ra.
Są tyl­ko konsekwencje.
(przeczy­tane) , 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2018, 20:52

W życiu masz dwa wyj­scia :
założyć ciem­ne oku­lary i po­zos­tać w lesie
albo
zdjąć oku­lary i wyjść z buszu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lipca 2018, 11:08

Z uczu­ciami jest jak z ptactwem
od­latją i wra­cają;
ni­by nic ta­kiego ale jak im się przyj­rzysz
nie są już te sa­me, bo po drodze zaginęły. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lipca 2018, 14:25

Mężczyz­na jest jak sznurówka,
mu­si za­liczyć wiele dziurek żeby
poz­wo­lić się związać.

autor nieznany 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lipca 2018, 19:55

Naj­ważniej­sze nie pożądać. 

myśl • 1 lipca 2018, 13:50

Sa­mot­na ko­bieta jest jak po­wygi­nana wie­rzba; wszys­tko jej wi­si i 
wy­daje dziw­ne dźwięki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2018, 09:36

Chcesz od ko­goś coś wye­gzek­wo­wać; naj­pierw sam po­każ jak to się robi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 12:22
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 13:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

przedwczoraj, 13:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

przedwczoraj, 13:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

17 lipca 2018, 20:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na każdy czas naj­lep­szy [...]

17 lipca 2018, 20:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

17 lipca 2018, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st kompleks traumy wy­nika z [...]

17 lipca 2018, 17:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st kompleks traumy wy­nika z [...]

17 lipca 2018, 17:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spacer zaręce, to jed­na [...]

17 lipca 2018, 09:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

16 lipca 2018, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]