piórem2

215 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Ska­kał z kwiat­ka na kwiatek aż mu się trze­cia no­ga złamała. Tęgi motyl. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:21

Wiem, że jak roz­ma­wiamy o gwiaz­dach* myśli­my już o niebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 12:43

Zna­kiem naszych czasów.
Wiel­kie li­tery. Małe maniery. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 12:29

Świn­ki też pot­rze­bują miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:27

W tłus­ty czwar­tek to i tłus­ta ba­ba ma wzięcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2017, 21:59

Ot­worzył wdech szafę i myśli, w ko­go się dziś prze­biorę: na­tal­ke, bo­la, czy bożenkę?. Może poetę?
Wezmę idiotę* naj­le­piej pasuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2017, 14:07

Paździerz chciałaby ko­pulo­wać ale nie ma do te­go ani du...y ani głowy.
/podsłuchane/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2017, 13:32

Wszys­tkie psy i ko­ty się przyglądały,
jak Pan z Pa­nią kopulowały. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 13:00

* * *

Miau* dreszcze i sek­su chciał jeszcze.
Kot zdechł niebo­rak od pie­szczot nadmiaru.
A już za pies­kiem roz­gląda się. Mały miłośnik zwierząt. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 12:53

Wczo­raj będąc na spa­cerze z moim mruczkiem zo­baczyłam in­ne­go kot­ka ru­dego gru­bas­ka ze swoim pa­nem. Na szyi miał niebieską ko­kar­dkę a niej było imię. Kto zgad­nie ja­kie? Zdziwiona.
/Widziałam na spacerze/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 12:31
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:49PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Skakał z kwiat­ka na [...]

wczoraj, 17:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najtrudniej prze­baczyć tym, którym [...]

wczoraj, 14:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najtrudniej prze­baczyć tym, którym [...]

wczoraj, 13:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najtrudniej prze­baczyć tym, którym [...]

wczoraj, 11:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni by­wają wred­ni, gdy [...]

wczoraj, 11:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

wczoraj, 08:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

przedwczoraj, 22:01Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st W tłus­ty czwar­tek to [...]

przedwczoraj, 21:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st W tłus­ty czwar­tek to [...]

przedwczoraj, 21:44Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st W tłus­ty czwar­tek to [...]