piórem2

296 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Nie to co mówisz a to o czym myślisz jest ważne; a to dwa szczy­ty.
Je­den nie do zdobycia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 20:58

Coś uwiera cię w bu­cie a Ty idziesz bo cier­pienie to two­ja ce­na, przy­sięgi wierność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 kwietnia 2017, 19:26

... to jak było z tym Kapturkiem?

... Wszys­cy wiedzą że dziew­czyn­ka do bab­ci chodziła, ale te­go dnia nie miała za­miaru. Wil­ka chciała zna­leść, bo znała go prze­lot­nie i prze­lot­nie mu oko puszczała, cza­sami w raj­tu­zach ale on tego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 23 kwietnia 2017, 22:09

Ciężko pos­ta­wić na ak­cje, które nie rosną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2017, 20:53

Nie pat­rz na in­nych, weź to co two­je a po­tem pielęgnuj. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2017, 22:13

By­cie czyjąś in­spi­racją to pot­rze­ba niejed­nej perły, duszy, samotni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2017, 08:59

Tyl­ko niektórzy tworzą at­mosferę a in­ni wciąż tyl­ko tło. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:36

Gdy­by nie poez­ja te­go miej­sca by­libyśmy jak ziar­na pias­ku jed­ne z mi­liona niepo­zor­nie mi­janych codzień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 kwietnia 2017, 20:37

Masz od­wagę wy­dobyć perłę wśród świń? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 kwietnia 2017, 20:16

Człowiek z bez­silności wy­powiada słowa bez znaczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 kwietnia 2017, 19:55
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 14:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st sekret tan­cerki

dzisiaj, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szukam pro­jek­tanta wnętrz do [...]

dzisiaj, 13:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest poez­ja? Od­po­wie­dzi [...]

dzisiaj, 13:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Chciała mu pomóc. Wy­dobyć [...]

dzisiaj, 09:27Salomon sko­men­to­wał tek­st Chciała mu pomóc. Wy­dobyć [...]

dzisiaj, 08:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 22:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st miłość jest w życiu [...]

wczoraj, 22:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st miłość jest w życiu [...]

wczoraj, 22:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zwycięzcy wo­jen nie pa­miętają.