piórem2

695 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Po dniu ciężkiej pra­cy ko­nar pięknie zapłonął. 

myśl • wczoraj, 16:27

Wian­ki na wodzie wian­ki, wian­ki, splo­ty wy­darzeń, wspom­nień moc. Kocham was 

myśl • wczoraj, 09:46

Ty­le w nas po­mady, luk­ru i ta­pety
że nie wi­dać człowieka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 06:00

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 09:46

Dro­gi równo­ległe mogą być blis­kie ale się nie krzyżują. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2018, 08:58

bez ot­wartych oczu i uszu; nie ma­my szans 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2018, 10:35

Za­kochał się na za­buj, na zaw­sze, na wieki, sza­lenie i po­ryw­czo. Wszys­tko byłoby piękne żeby nie fakt że pew­ne­go dnia zo­baczył jak ta­sakiem rąbie mięso. Czar prysnął królew­na w kucharę zmieniona. Ko­niec Świata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2018, 20:47

zap­raszam na mo­jego blo­ga gdzie można po­roz­ma­wiać o wszys­tkim, poez­ja też ma tam swo­je miejsce
https://kobietadaje.blogspot.com/?zx=9143470bc7fdeff6 

myśl • 21 maja 2018, 10:32

Co można porównać do wyt­rzy­małos­ci, cier­pli­wości?
Tort, jest bar­dzo blis­ko.
Można kroić dzielić od­su­wać od­wle­kać obyć się nie myśleć uciekać mieć cze­kać na ko­niec trak­to­wać bezemocjonalnie. 

myśl • 20 maja 2018, 20:59

Ręka w kie­sze­ni jeszcze nic nie mówi ale kres­ka na czo­le; dużo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2018, 20:42
piórem2

zapraszam na mojego bloga do dyskusji i rozmyślań https://kobietadaje.blogspot.com/ Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:11szpiek sko­men­to­wał tek­st Na pod­glądzie

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Po dniu ciężkiej pra­cy [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Po dniu ciężkiej pra­cy [...]

wczoraj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st ona jedyna wciąż przy mnie zaw­sze po­może na­kar­mi [...]

wczoraj, 20:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na pod­glądzie

wczoraj, 20:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zakochał się na za­buj, [...]

wczoraj, 20:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Po dniu ciężkiej pra­cy [...]

wczoraj, 20:17yestem sko­men­to­wał tek­st Na pod­glądzie

wczoraj, 20:16yestem sko­men­to­wał tek­st Zakochał się na za­buj, [...]

wczoraj, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st Po dniu ciężkiej pra­cy [...]