piórem2

766 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 20:56

Im głębiej wchodzisz w las tym
dłużej szu­kasz wyjścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2018, 12:40

Kiedy nie masz cza­su ani od­wa­gi sięgnąć po włas­ne pot­rze­by, spełniasz się inaczej. Gi­niesz po mału, po cichu, niechcąco. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 września 2018, 20:08

Młoda jaskółka za­taczała kółka
Gdy do­mu szu­kała so­wie zaufała. 

myśl • 15 września 2018, 19:51

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich pragniesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:17

Roz­winęła się nam lilija;
a w środ­ku robak. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2018, 09:45

Ag­resja pod­czas kon­taktu fi­zyczne­go jest mistyfikacją. 

myśl • 5 września 2018, 22:09

Da­wał się li­zać po rękach,
całować w sto­py,
cze­kały na jed­no kiw­nięcie,
- był klaps w pópę, zos­tały
bo go kochały.
/jed­ne pa­nie z por­ta­lu jed­ne­mu pa­nu z portalu/ 

myśl • 5 września 2018, 14:22

Mo­tyli było sześć, pan­na jedna,
ka­waleŕów dwóch, a każdy miał
na kim usiąść.
Cze­go nie było? 

myśl • 1 września 2018, 12:56

♡ Zaglądam do szuf­la­dy a tam leży pier­scionek ♡
Życie jest pełne niespodzianek.
Najza­baw­niej­sze jest jed­nak to jak ludzie ko­men­tują coś co nie miało miejsca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2018, 21:10
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

wczoraj, 23:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

wczoraj, 20:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

wczoraj, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każda myśl, która wy­myka [...]

wczoraj, 20:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st I co by nie [...]

wczoraj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]