piórem2

803 teksty – auto­rem jest piórem2.

Niego­towość dyskwalifikuje. 

myśl • dzisiaj, 09:10

Mogę ale nie nam­wa­wiam cię do miłości bo stra­cisz przez to wszys­tko in­ne, które ci bliskie. 

myśl • wczoraj, 20:31

Kochając wielu osłabiasz to uczucie. 

myśl • wczoraj, 08:20

Na próżno szu­kasz słów po­cie­sze­nia gdy ser­ce już daw­no sprzedane. 

myśl • przedwczoraj, 21:28

"Strze­lali do nas bo się nas ba­li... ." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2018, 11:34

Można ko­goś wy­leczyć ale nie na siłę.
Trze­ba poz­wo­lić też umrzeć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2018, 12:02

Przyj­muję każdy ok­ruch, którym
mnie kar­misz. Wiem że to mało ale
po­noć można tak żyć, choć krótko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2018, 13:38

To mil­czący mają zaz­wyczaj
naj­więcej do powiedzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2018, 09:39

Mi­kołaj­ka zmęcze­nia nie wytrzymała
bo Mi­kołajo­wi laskę długo trzymała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 10:56

Mi­kołaj nad­chodzi, pre­zen­ta­mi nagrodzi.
Jed­nych rózgą in­nych wor­kiem zaczepi. 

myśl • 6 grudnia 2018, 08:22
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]