piórem2, teksty z czerwca 2017 roku

39 tekstów z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Jimmy

Odtwórz
- bedę cze­kać tak jak mówiłam
ale wiatr chce coś zep­chnąć
trzy­mam więc moc­no wiarę i ka­mień zielo­ny
na podróż
obiecałeś, popłyniemy bez­powrot­nie,
suk­nia i włosy star­ga­ne wiatrem,
kiedy wy­siadasz z łodzi widzę Two­je zażeno­wanie
ty mo­jego nie dos­trze­gasz; słońce za­bija to co można cza­sami dostrzec
po­dajesz mi rekę a ja wsadzam ci ka­mień zielo­ny na drogę,
bo zieleń i błękit to two­je marzenia
Dziękuję Ci.
Odtwórz
30.06. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 czerwca 2017, 14:56

Często ma­li fa­ceci mają duży ro­zum i te­go się trzymam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2017, 00:12

Brodzi­my w oceanie myśli, bredzi­my puszczając to lap­sus to pa­wia, wy­ciąga­my ręce łowiąc pal­ca­mi jakąkol­wiek nadzieję na lep­sze jut­ro. Wszys­tko prze­latu­je i tak przez pal­ce odpływa­my bez­nadziej­nie nieszczęśliwi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 czerwca 2017, 16:36

I jak co ro­ku wy­biera­my się na ur­lop by wyr­wać od­ro­binę ciszy, spo­koju, słońca, wyt­chnienia. Tym cza­sem wy­rywają z nas resztki cier­pli­wości, uk­ry­ty en­tuzjazm i zao­szczędzo­ny grosz. Wra­camy goli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 09:41

Umy­wam Ci no­gii i będę to robić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 11:32

Lek­ko sta­pać czy lekką być?
~~~~~~ oto jest pytanie
A może lekkomyślną? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2017, 13:54

Dro­gow­ska­zy życia* nie gwa­ran­tują dojścia do celu. 

myśl • 25 czerwca 2017, 14:13

Miłość kocha prawdziwie.
Poez­ja uda­je że to robi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2017, 01:06

bo jak?

Bo, jak miłość cię znaj­dzie, do­pad­nie to będziesz się jej trzy­mać choćby cię już daw­no na stra­ty zapchnęli,
dep­ta­li, szydzi­li bo miłość da­je wszys­tko, poświęca umysł, duszę a po­tem w zadzi­wieniu cze­ka na brak reakcji.
By­le do następne­go lata.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 14:27

Bez­pie­czeństwo kosztu­je najwięcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 czerwca 2017, 00:42
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty