piórem2, teksty z grudnia 2016 roku

50 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Szczęśli­wego Nowego.
Odtwórz  

myśl • 31 grudnia 2016, 15:38

* * *

De­sires, Lost i Uf­nen by­li rodziną i to się liczyło. Nie była to tyl­ko pa­piero­wa rodzi­na bo wszys­tkie trud­ne chwi­le roz­wiązy­wali spo­koj­nie i po swo­jemu. Cho­roby ciała i duszy leczy­li wza­jem­nie. Nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 31 grudnia 2016, 15:34

Praw­da jest ta­ka że za­kochałam się w iluz­ji* której nie ma,
idę się zas­trze­lić, niech mnie nikt nie powstrzymuje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 23:06

cały mój świat to koszyk ziem­niakówi i nie mam ko­ta
w wieży jest 166 schodów a war­kocz ma 25 cm,
cza­sami zos­ta­wi ktoś pod drzwiami bu­telkę wi­na
kruk siądzie w ok­nie, mysz za­piszczy pod lóżkiem, 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:45

* * *

Mówienie że coś mu­si um­rzeć żeby coś się na­rodziło" jest moc­no na­ciąga­ne. Codzien­nie ktoś umiera i ktoś się rodzi nie ma to związku, ale Lost lu­bił widzieć w tym sens. Te­go dnia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 27 grudnia 2016, 13:15

A to Michał, wsadzić nie zdążył a się skichał.

/z se­rii pół żar­tem pół serio/ 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 grudnia 2016, 12:40

Aniele

Chcę iść,
ale trzy­masz za słowa, kar­cisz za wiele,
chcę odejść, jak mam to zro­bić
to ciążenie to niedo­wie­rza­nie na 
zło i po­gardę, te­py wzrok pusty
wciąż kocham ale nie to, nie to,
więc puść daj szansę odejść,
zos­taw, nie myśl, ja w ciąż przy nadziei.
Jestem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 12:15

No­we pos­ta­nowienia jak wróżby, pół żar­tem pół serio.
/z przym­rużeniem oka/ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2016, 10:12

Naj­cenniej­szym pre­zen­tem może być twój czas. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 grudnia 2016, 13:24

* * *

* * *
Dnia 08.07. A.D. wszys­cy krzycze­li, Des z bólu, Lost ze szczęścia i prze­rażenia jed­nocześnie, dziec­ko z zim­na a le­karz ze złości. Wszys­tkie położne wzięły wol­ne i pew­nie opa­lają się te­raz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 grudnia 2016, 16:01
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty