piórem2, teksty z kwietnia 2018 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Kiedy od­chodzę rzeczy­wis­tość sta­je się szara. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2018, 22:49

Wróżką jes­tem - oczywiste.
Z da­leka poz­naję rowerzystę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2018, 20:05

Jak poz­być się faceta?
- Po­wiedz mu że go kochasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2018, 16:43

A a a a jak mnie zła zła złapiesz PO PO PO pop­luję cię. 

myśl • 18 kwietnia 2018, 13:49

Nie nie nie dam się zla zła złapać będę u u u uciekał. 

myśl • 18 kwietnia 2018, 13:46

C c c c co mi zro­bisz, j j j jak mnie zła zła złapiesz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2018, 13:44

Pros­te zasady;
żeby przechodzić na zielo­nym świet­le są tak sa­mo wpa­jane jak to;
że cho­ry idzie do le­karza by go wy­leczył.
Nic bar­dziej myl­ne­go.
Nic bar­dziej kłam­li­wego, jeszcze człowiek nie wymyślił 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2018, 22:06

Tak długo na ciebie cze­kam że nie wiem ja­ka po­ra ro­ku. W zeszlym ma­lowa­li ławkę na której przew­ra­cam się z bo­ku na bok. Mi­jają mnie ludzie bez wy­razu, nie rzu­cają ni groszem ni chle­bem. Odpłacam im, okiem nie rzu­cam. Cza­sem mięsem, śliną. Więdnę tej wios­ny nieza­puściw­szy korzeni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 kwietnia 2018, 01:04

Marzyła mu się sta­ra wzdychająca d . p a, nies­te­ty były tyl­ko młode. 

myśl • 5 kwietnia 2018, 14:29
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty