piórem2, teksty z kwietnia 2019 roku

15 tekstów z kwiet­nia 2019 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

naj­piękniej­sze słowa bez od­czu­wania ich źródła w uczu­ciu
są jak krop­la at­ra­men­tu na pa­pie­rze
wy­sychają bez znaczenia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:38

Wyrzu­canie śmieci? Pros­ta sprawa.
Ale spróbuj ich nie produkować?
To wiel­ka sztuka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2019, 22:30

" Nig­dy nie przes­tań wie­rzyć w miłość
tyl­ko dla­tego że w twoim życiu
po­jawi­li się ludzie którzy nie 
pot­ra­fili ci jej oka­zać. " 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2019, 23:04

Są te­maty, które omi­jamy
jak mokrą ławkę w parku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 kwietnia 2019, 10:55

Zdro­wia szczęścia i miłości.
To Ona jest kluczem.
WE­SOŁYCH ŚWIĄT
~~~~~●~~~~~~●~~~~~~ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2019, 17:12

Krzyczały głosy - kościół się pa­li, oczy wołały - ka­ted­ra.
Nikt nie zauważył że to ludzkie su­mienia i twarze płonęły 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2019, 17:14

Życie to ciągła strata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2019, 20:38

Wszys­tko co piszesz i mówisz
jest twoim płaszczem i tarczą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2019, 09:14

Praw­do­podob­jeństwo tra­fienia szóstki jest ta­kie jak tra­fienie na swoją duszę dualną.
Ble­fuje­my nieustannie. 

myśl • 9 kwietnia 2019, 12:52

Do cier­pli­wości to trze­ba
mieć talent. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 kwietnia 2019, 23:22
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty