piórem2, teksty z lipca 2017 roku

43 teksty z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Nie osądzaj, nie dziel, nie dyk­tuj.
Roz­da­waj i ob­serwuj w milczeniu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2017, 18:23

Kro­wa sołty­sa to ma dob­rze, wszys­cy jej zazdroszczą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2017, 12:11

Jes­teś wspom­nieniem, które chcę za­bić nożem kuchennym. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 lipca 2017, 19:43

Ocalona cd

Po całym dniu tułaczki w upa­le i suszy nies­podziewała się ta­kiego bra­ku sił, sy­nek do­magał się wo­dy, był wy­cieńczo­ny. Myślała czy dob­rze zro­biła sta­wiając swo­je pot­rze­by na pier­wszym miej­scu? Te­raz żałowała z po­wodu syn­ka ale od­wro­tu nie było tam cze­kała ją pew­na śmierć. Doszli do skra­ju la­su gdzie naz­bierała jagód, zaczer­pnęła wo­dy ze stru­nienia. Sy­nek się trochę ożywił a ona upadła na ziemię i zasnęła. 

dziennik
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2017, 19:42

Szy­kuj­cie ro­wery idzie mo­da na fit*. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2017, 11:36

W każdym języ­ku znaczy to sa­mo, jed­nak brzmi inaczej.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2017, 00:35

Ludzie pot­rze­bują dialo­gu na pier­wszym miej­scu, po­tem poezji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2017, 15:38

Zna­miona* po­całun­ki anioła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 12:14

Fan­tazja wraz z głupotą równo wy­pełniają naczy­nia mózgowe. 

myśl • 27 lipca 2017, 13:04

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 18:19
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty