piórem2, teksty z lipca 2018 roku

13 tekstów z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Włos dzielo­ny na czte­ry jest zaw­sze słab­szy niż cały pęk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 21:15

Wszys­tkiego co wpadło ci do kałuży nie pod­noś,
na­wet zaręczy­nowe­go pierścionka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2018, 22:51

* * *

wbi­jam paz­nokcie w dłonie,
zag­ry­zam war­gi, krew chy­ba płynie,
kiedy widzę jak ty do niej,
uk­ry­wam, uk­ry­wam za­cis­kam, czuję
przez zam­knięte oczy, lu­bię tem ból 

wiersz • 25 lipca 2018, 16:13

Im więcej ludzi ciągniemy za sobą,
tym mniej­szą ma­my szansę na szczęście.
Tyl­ko w pel­nej izo­lac­ji możemy je znaleźć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lipca 2018, 12:50

▪▪▪ 《 Na równorzędnym skrzyżowaniu
naj­większe zain­te­reso­wanie
wzbudzał czar­noskóry po­lic­jant 》 ▪▪▪▪ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2018, 18:49

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka strata. 

myśl • 14 lipca 2018, 11:55

Nie gardź nig­dy kobietą,
bo nie wiesz czy kiedyś nie będzie Ci ostoją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2018, 22:43

Kto nie pi­je; nie żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2018, 21:42

W na­turze nie ma cze­goś ta­kiego jak nag­ro­da, ka­ra.
Są tyl­ko konsekwencje.
(przeczy­tane) , 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2018, 22:52

W życiu masz dwa wyj­scia :
założyć ciem­ne oku­lary i po­zos­tać w lesie
albo
zdjąć oku­lary i wyjść z buszu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lipca 2018, 13:08
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty