piórem2, teksty z lipca 2018 roku

13 tekstów z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Włos dzielo­ny na czte­ry jest zaw­sze słab­szy niż cały pęk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 19:15

Wszys­tkiego co wpadło ci do kałuży nie pod­noś,
na­wet zaręczy­nowe­go pierścionka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2018, 20:51

* * *

wbi­jam paz­nokcie w dłonie,
zag­ry­zam war­gi, krew chy­ba płynie,
kiedy widzę jak ty do niej,
uk­ry­wam, uk­ry­wam za­cis­kam, czuję
przez zam­knięte oczy, lu­bię tem ból 

wiersz • 25 lipca 2018, 14:13

Im więcej ludzi ciągniemy za sobą,
tym mniej­szą ma­my szansę na szczęście.
Tyl­ko w pel­nej izo­lac­ji możemy je znaleźć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lipca 2018, 10:50

▪▪▪ 《 Na równorzędnym skrzyżowaniu
naj­większe zain­te­reso­wanie
wzbudzał czar­noskóry po­lic­jant 》 ▪▪▪▪ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2018, 16:49

Być w Rzy­mie i nie widzieć pa­pieża to jak poz­nać dziew­czynę i nie iść z nią do .... . Wiel­ka strata. 

myśl • 14 lipca 2018, 09:55

Nie gardź nig­dy kobietą,
bo nie wiesz czy kiedyś nie będzie Ci ostoją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2018, 20:43

Kto nie pi­je; nie żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2018, 19:42

W na­turze nie ma cze­goś ta­kiego jak nag­ro­da, ka­ra.
Są tyl­ko konsekwencje.
(przeczy­tane) , 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2018, 20:52

W życiu masz dwa wyj­scia :
założyć ciem­ne oku­lary i po­zos­tać w lesie
albo
zdjąć oku­lary i wyjść z buszu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lipca 2018, 11:08
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]