piórem2, teksty z listopada 2017 roku

24 teksty z lis­to­pada 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Sub­telność - to coś co wi­dać tyl­ko z zam­knięty­mi ocza­mi i o czym się;
nie mówi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 14:55

To się nie zmieniło;
mężczyźni na­dal do­bywają mie­czy,
tyl­ko pochew brak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2017, 15:14

Jes­tem jak en­cyklo­pedia;
zaglądają do mnie co­raz młodsi? 

myśl • 28 listopada 2017, 08:59

Jak coś jest dob­re to te­go się nie zmienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2017, 09:21

Naj­bar­dziej bo­li niesłuchanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2017, 20:21

Wyszłam za An­drze­ja miał piękne imię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 01:20

Słod­kie kłam­stwo jest gor­sze od gorzkiej praw­dy, która jest na wagę złota. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2017, 09:25

Ra­tun­kiem dla nasze­go nieak­cepto­wal­ne­go egzys­ten­cjo­nal­ne­go poj­mo­wania życia tu i teraz,
jest prze­niesienie się na in­ne od­ległe miej­sce, zmiana płci, try­bu życia i otocze­nia. Do skutku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2017, 11:14

To co te­raz widzisz to fa­tamor­ga­na lub jed­no z Twoich prag­nień, praw­da jest zu­pełnie gdzie in­dziej.
W gar­de­robie po spektaklu. 

myśl • 19 listopada 2017, 20:58

Im więcej w To­bie ta­jem­nic drze­mie tym dłuższą będziesz miał spowiedź. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 listopada 2017, 20:54
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]