piórem2, teksty z listopada 2018 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Przez­nacze­nia nie oszukasz. 

myśl • 29 listopada 2018, 17:40

Naj­trud­niej jest przejść na dru­gi level. 

myśl • 28 listopada 2018, 22:07

Na leżaku sa­mot­ności * 
Można wy­myśleć wiele scenariuszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2018, 15:58

Naj­trud­niej­szy nie pier­wszy lecz os­tatni krok. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2018, 20:22

Na ros­terki i smut­ki , kieliszek wódki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 22:31

Jeśli ko­muś się wy­daje
że brud­ny stół wys­tar­czy
przyk­ryć białym obrusem
by się dob­rze na­jeść;
To jest w wiel­kim błędzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2018, 15:23

Wgry­zam się w Two­je ciało bo
tyl­ko tak czuję nad tobą władzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2018, 08:14

Kto sieje fałsz w odmętach fan­tazji
włas­nych ginie.
I nie wiado­mo już kiedy padło pier­wsze zat­ru­te ziarno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2018, 16:23

Ceń chwilę, którą nie mu­sisz się dzielić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2018, 08:46

Po­za kręty­mi ścieżka­mi są jeszcze kręte scho­dy,
kręte uli­ce, kręte włosy i pokrętne słowa.
Na wszys­tkie trze­ba uważać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2018, 19:24
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty