piórem2, teksty z listopada 2018 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Przez­nacze­nia nie oszukasz. 

myśl • 29 listopada 2018, 16:40

Naj­trud­niej jest przejść na dru­gi level. 

myśl • 28 listopada 2018, 21:07

Na leżaku sa­mot­ności * 
Można wy­myśleć wiele scenariuszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2018, 14:58

Naj­trud­niej­szy nie pier­wszy lecz os­tatni krok. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2018, 19:22

Na ros­terki i smut­ki , kieliszek wódki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 21:31

Jeśli ko­muś się wy­daje
że brud­ny stół wys­tar­czy
przyk­ryć białym obrusem
by się dob­rze na­jeść;
To jest w wiel­kim błędzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2018, 14:23

Wgry­zam się w Two­je ciało bo
tyl­ko tak czuję nad tobą władzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2018, 07:14

Kto sieje fałsz w odmętach fan­tazji
włas­nych ginie.
I nie wiado­mo już kiedy padło pier­wsze zat­ru­te ziarno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2018, 15:23

Ceń chwilę, którą nie mu­sisz się dzielić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2018, 07:46

Po­za kręty­mi ścieżka­mi są jeszcze kręte scho­dy,
kręte uli­ce, kręte włosy i pokrętne słowa.
Na wszys­tkie trze­ba uważać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2018, 18:24
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]