piórem2, teksty z lutego 2017 roku

77 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Jest ból sa­mot­ność jest ból zawód. W końcu jest ból zęba i ból złama­nego paz­nokcia. Ale jest też ból głód, niemoc, ból śmierć, ból dziec­ka, ból niewin­ności, od­rzu­cenia, po­gar­dy, niez­ro­zumienia. I każdy chce być naj­ważniej­szy. I każdy tak sa­mo pro­si o dosyć*. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 19:03

Przep­raszam wszys­tkich których dot­knęły uwa­gi pa­na wdecha a może byłam tym og­niskiem za­pal­nym. Pos­ta­ram się nie pro­woko­wać a i życzę wszys­tkim płod­nej we­ny i omi­jania nieistotnych*. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 13:40

To nie góra lo­dowa* za­winiła a ułom­ność ludzka nie do­ceniła siły natury. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2017, 09:47

Ska­kał z kwiat­ka na kwiatek aż mu się trze­cia no­ga złamała. Tęgi motyl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2017, 14:21

Wiem, że jak roz­ma­wiamy o gwiaz­dach* myśli­my już o niebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2017, 13:43

Zna­kiem naszych czasów.
Wiel­kie li­tery. Małe maniery. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2017, 13:29

Świn­ki też pot­rze­bują miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2017, 13:27

W tłus­ty czwar­tek to i tłus­ta ba­ba ma wzięcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lutego 2017, 22:59

Ot­worzył wdech szafę i myśli, w ko­go się dziś prze­biorę: na­tal­ke, bo­la, czy bożenkę?. Może poetę?
Wezmę idiotę* naj­le­piej pasuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2017, 15:07

Paździerz chciałaby ko­pulo­wać ale nie ma do te­go ani du...y ani głowy.
/podsłuchane/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2017, 14:32
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty