piórem2, teksty z lutego 2019 roku

23 teksty z lu­tego 2019 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Open­ta­ni sa­mot­nością
zasłaniają się twórczością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2019, 18:30

Le­piej póżno niż nigdy?
Le­piej wcale. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2019, 23:26

... wys­tar­czy te­go miauczenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2019, 18:23

Mało
Mało
Mało 

myśl • 24 lutego 2019, 20:31

Je­den kot tak głas­kał fi­rankę że 
trze­ba ją było na śmiet­nik wyrzu­cić.
Po­tem ob­gry­zał pa­zury z żalu że
ko­ron­kową ko­leżankę" zagłaskał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2019, 19:18

Coś co nie miało pra­wa is­tnieć umarło, by się urodziło no­we, ale nic się nie urodziło bo jałowa ziemia nie miała pra­wa te­go ro­bić a dał jej to pra­wo do wie­cznej suszy je­den uczony.
Uczo­ny, które­mu nic nig­dy nie było zbyt dro­gie i cen­ne niż włas­ny złoty czip. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2019, 23:07

Jabłko zgorzkniało bo 
za długo na sto­le leżało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2019, 20:42

Myśl dnia:
Kochaj się z żoną ra­no a będziesz pierwszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2019, 18:16

Zrób mi dziś pre­zent proszę;
i nie po­kazuj mi swo­jej mordy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2019, 12:51

Praw­dzi­we wyz­wa­nie to czekanie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2019, 19:30
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty