piórem2, teksty z maja 2018 roku

27 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Jes­teśmy bied­ni z po­wodu niemożności przek­rocze­nia pew­ne­go pro­gu myślowego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2018, 20:34

Naj­większą twoją po­kutą i za­dośćuczy­nieniem jest to;
że wciąż jes­teś sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2018, 20:56

Kto raz re­zyg­nu­je; (choćby dla za­bawy).
Nie będzie miał więcej szan­sy, okaz­ji, dostąpić. 

myśl • 29 maja 2018, 12:46

jak będziesz wle­wał wosk do żołądka to zro­zumiesz wiele rzeczy 

myśl • 29 maja 2018, 11:52

Piepżył, piep­szył aż się z kichał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2018, 12:36

Po dniu ciężkiej pra­cy ko­nar pięknie zapłonął. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2018, 16:27

Wian­ki na wodzie wian­ki, wian­ki, splo­ty wy­darzeń, wspom­nień moc. Kocham was 

myśl • 26 maja 2018, 09:46

Ty­le w nas po­mady, luk­ru i ta­pety
że nie wi­dać człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2018, 06:00

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 09:46

Dro­gi równo­ległe mogą być blis­kie ale się nie krzyżują. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2018, 08:58
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]