piórem2, teksty z maja 2018 roku

27 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Jes­teśmy bied­ni z po­wodu niemożności przek­rocze­nia pew­ne­go pro­gu myślowego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2018, 22:34

Naj­większą twoją po­kutą i za­dośćuczy­nieniem jest to;
że wciąż jes­teś sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2018, 22:56

Kto raz re­zyg­nu­je; (choćby dla za­bawy).
Nie będzie miał więcej szan­sy, okaz­ji, dostąpić. 

myśl • 29 maja 2018, 14:46

jak będziesz wle­wał wosk do żołądka to zro­zumiesz wiele rzeczy 

myśl • 29 maja 2018, 13:52

Piepżył, piep­szył aż się z kichał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2018, 14:36

Po dniu ciężkiej pra­cy ko­nar pięknie zapłonął. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2018, 18:27

Wian­ki na wodzie wian­ki, wian­ki, splo­ty wy­darzeń, wspom­nień moc. Kocham was 

myśl • 26 maja 2018, 11:46

Ty­le w nas po­mady, luk­ru i ta­pety
że nie wi­dać człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2018, 08:00

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 11:46

Dro­gi równo­ległe mogą być blis­kie ale się nie krzyżują. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2018, 10:58
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty