piórem2, teksty z października 2018 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

"Na­wet najsłod­sza śmieta­na kwaśnieje
kiedy jej nikt nie próbu­je".
(zasłyszane) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2018, 19:22

"Kler"? - żenująco nudny. 

myśl • 21 października 2018, 23:50

* * *

Bu­tel­ka do połowy pusta
ty chwy­tasz mnie za usta.
Za język , za war­gi, za słowa.
Dokąd zmie­rza ta rozmowa? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2018, 22:42

Różowy to piękny ko­lor jad­nak dla jed­nych jest szka­rad­ny dla in­nych obojętny. 

myśl • 16 października 2018, 11:03

Dopóki trzy­masz mnie za rękę; yestem,
ale kiedy mnie puścisz; puszczę się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2018, 14:10

"Re­ca he­ca koło pieca -
cielę mnie pobodło.
Ma­tula mnie sma­rowa­li
ale nie pomogło." 

myśl • 14 października 2018, 21:58

Pies pog­ryzł pe­dała.
Zdechnie? 

myśl • 14 października 2018, 14:40

Z od­da­li podzi­wiam Twą wiel­kość i
boję się zbliżyć by nie uj­rzeć małości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2018, 20:46

Ko­bieta sa­ma może i wożniocą zos­tać ale w parze tyl­ko po­pychadłem.
Ta­kie jej ro­le życie dyktuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 23:08

Każda zna­jomość jest drogą,
gdy jest bezpłod­na sta­je się obsesją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2018, 14:21
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty