piórem2, teksty z sierpnia 2018 roku

12 tekstów z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

♡ Zaglądam do szuf­la­dy a tam leży pier­scionek ♡
Życie jest pełne niespodzianek.
Najza­baw­niej­sze jest jed­nak to jak ludzie ko­men­tują coś co nie miało miejsca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2018, 23:10

Naj­pyszniej­sze cias­teczka są nieosiągalne. 

myśl • 28 sierpnia 2018, 18:08

"Kocham" to wiel­kie słowo
ale można po­wie­dzieć więcej
nie używając go. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 sierpnia 2018, 22:43

Kiedy w ser­cu i na duszy różne wib­racje;
nie zaw­ra­caj so­bie głowy trzy­maniem się za ręce.
insp, 

myśl • 25 sierpnia 2018, 20:36

obiet­ni­ca ciągnie odpowiedzialność
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2018, 21:00

Wy­pisał się na wszys­tkie możli­we spo­soby. Po­tem leżał i tęchł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 13:22

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci dotyku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:37

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 20:23

Wys­ta­wiamy rękę, ręko­pis, autoportret
po klap­sa, trochę wyp­lu­tej śli­ny, kpiny,
bo pot­rze­buje­my kon­taktu z dru­gim człowiekiem.
By­le jakiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 20:55

Spod­nie de­katy­zowa­ne miał,
czapkę na ba­kier i dużo, dużo fantazjii,
myśli nieuczesanych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 19:33
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty