piórem2, teksty z sierpnia 2018 roku

12 tekstów z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

♡ Zaglądam do szuf­la­dy a tam leży pier­scionek ♡
Życie jest pełne niespodzianek.
Najza­baw­niej­sze jest jed­nak to jak ludzie ko­men­tują coś co nie miało miejsca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2018, 21:10

Naj­pyszniej­sze cias­teczka są nieosiągalne. 

myśl • 28 sierpnia 2018, 16:08

"Kocham" to wiel­kie słowo
ale można po­wie­dzieć więcej
nie używając go. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 sierpnia 2018, 20:43

Kiedy w ser­cu i na duszy różne wib­racje;
nie zaw­ra­caj so­bie głowy trzy­maniem się za ręce.
insp, 

myśl • 25 sierpnia 2018, 18:36

obiet­ni­ca ciągnie odpowiedzialność
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2018, 19:00

Wy­pisał się na wszys­tkie możli­we spo­soby. Po­tem leżał i tęchł. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2018, 11:22

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci dotyku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 16:37

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 18:23

Wys­ta­wiamy rękę, ręko­pis, autoportret
po klap­sa, trochę wyp­lu­tej śli­ny, kpiny,
bo pot­rze­buje­my kon­taktu z dru­gim człowiekiem.
By­le jakiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 18:55

Spod­nie de­katy­zowa­ne miał,
czapkę na ba­kier i dużo, dużo fantazjii,
myśli nieuczesanych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 17:33
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]