piórem2, teksty ze stycznia 2018 roku

29 tekstów ze stycznia 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Naj­więcej za­wałów mają ci co mało mówią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2018, 17:54

Założył jej opaskę na oczy, po­tem uciekł.
To ta­ka za­bawa w "kochaj al­bo puść'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 12:56

Chłopie nie śpij !

Pe­wien młynarz wno­sił wor­ki na górę
a był tak przy tym już zmęczo­ny że przy os­tatnim przy­siadł
i zasnął na brze­gu schod­ka krawędzi,
tak spał,
a białe złoto się sy­pało z wor­ka a sy­pało
i tak oto młynarz dzieci więcej nie miał a i chle­ba oko­liczni chłopi także. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:51

Sar­kazm to os­tatnia des­ka ra­tun­ku po­tem jest jeszcze płacz cza­sami śmiech. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 21:30

Mężczyźni mnie kochają bo nie sta­wiam wy­magań a jes­tem im przyjaciółką. 

myśl • 22 stycznia 2018, 16:15

Erotyczny sen Mirosława

Miodem sma­rował i wkla­dał go łyżką w każdy otwór
tak kochał;
ale nie wie­dział już gdzie usta,
nie miało to znaczenia,
nic prze­cież nie wy­powiadały
zak­neblo­wane miłością, gałga­nem łez zduszo­nych. Były 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2018, 14:55

"Na fali"
Ku­ba Roz­pru­wacz za­liczał wszys­tkie ko­leżan­ki w kor­po­rac­ji
kiedy chwy­ciło go lum­ba­go zaczął czy­tać Biblię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2018, 14:48

"Nadgorliwiec"
Wrzu­cał ka­myczek do każde­go ogródka bo wie­rzył że i z niego może coś wyrośnie.
Dzi­wił się potem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 stycznia 2018, 13:41

"Szołmen"
Ro­bił wokół siebie dużo szu­mu. Pub­liczność sza­lała.; jak się po­tem oka­zało sa­mych głuchoniemych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2018, 15:31

"Poprawni"
Widzieli jak szedł ko­rytarzem z przyk­le­jonym pa­pierem toale­towym do bu­ta. Nikt nie za­reago­wał. Strach przed śmiechem? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2018, 10:19
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty