piórem2, teksty z września 2017 roku

30 tekstów z września 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

☆ Niektórym Pa­nom wy­daje się
że kon­sekwen­cje bez­myślne­go piep...enia
mają po­nosić tyl­ko Pa­nie ☆ 

myśl • 30 września 2017, 20:35

Sma­rował na biało po białym wi­dać nie było ale ślad po­zos­tał.
Łał. 

myśl • 29 września 2017, 16:36

Kręcił głową i p.i.e.r. . . .i.ł dalej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 września 2017, 16:17

Nieje­den bu­rak chciałby być po­rem, a po­ra minęła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 września 2017, 13:23

Ocalona cd

Szczęście Ali­ce nie trwało długo. Wie­działa to już wte­dy kiedy od­da­wała syn­ka oj­cu. Żad­na praw­dzi­wa mat­ka nie pot­ra­fi żyć bez włas­ne­go dziec­ka, i póki ono żyje jest je­go częścią a po jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 września 2017, 23:34

A je­go bo­lało że mu nie stało*.

* starczyło 

myśl • 24 września 2017, 15:16

Niektóre two­je po­mysły muszą pocze­kać bo co nag­le to po diab­le a mądrość jeszcze odsypia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2017, 13:51

Nie lu­bię żuć gu­my ale Do­nal­da* kupuję. 

myśl • 20 września 2017, 13:23

Słowa­mi swój por­tret malujesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 września 2017, 09:29

Nie ma tak straszno i brzyd­ko bo starą ławkę można po­malo­wać. Więcej inwencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 września 2017, 14:11
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty