piórem2, erotyki

6 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest piórem2.

Erotyczny sen Mirosława

Miodem sma­rował i wkla­dał go łyżką w każdy otwór
tak kochał;
ale nie wie­dział już gdzie usta,
nie miało to znaczenia,
nic prze­cież nie wy­powiadały
zak­neblo­wane miłością, gałga­nem łez zduszo­nych. Były 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2018, 14:55

bądź mi

Dro­go,
bądź mi przy­jaciółką, bliską i radosną
nie ska­zuj na krocze­nie łat­we w dół
a w górę,
niech dro­ga będzie ciężka
i nie po­zos­ta­wiaj mnie na szczy­cie
a wska­zuj że to jeszcze nie ko­niec
bym nie osiadła na pus­tym gnieżdzie,
a szu­kała ludzi w pod,ziemiach ukrytych. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 20 października 2017, 19:03

idę

Idę pus­ty­nią,
wlokę za sobą spłowiałą chustę,
nie mam wo­dy, nie mam sił, idę i nie wiem kiedy będzie koniec
nic nie wiem, bo upa­dam i za­sypiam ale to nie sen to śmieć,
budzę się [...] — czytaj całość

erotyk • 19 października 2017, 18:20

przysiądź

cicha mu­zyka, światło niewiel­kie i za­mysł
i jed­no słowo a w głowie szum.
Przy­siądż, od­pocznij i nie myśl,
wszys­tko po­toczy się z górki
jeśli tyl­ko na to pozwolisz,
na­lej kroplę i pat­rz jak spływa w dół.
To proste, 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 9 października 2017, 19:39

Pora

Na sto­le jarzębi­na
wsadzo­na pewną ręką w wa­zon,
sta­ry ka­mien­ny relikt,
obok świeca w szkla­nym zaklęciu się pali
to znak że nasze ka­mien­ne uczu­cia będa miały dużo cza­su do na­mysłu,
z nadzieją na wyk­lu­cie się wiosną no­wej małej idei 

erotyk • 16 września 2017, 22:35

* * *

Miau* dreszcze i sek­su chciał jeszcze.
Kot zdechł niebo­rak od pie­szczot nadmiaru.
A już za pies­kiem roz­gląda się. Mały miłośnik zwierząt. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2017, 13:53
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty