piórem2, erotyki

6 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest piórem2.

Erotyczny sen Mirosława

Miodem sma­rował i wkla­dał go łyżką w każdy otwór
tak kochał;
ale nie wie­dział już gdzie usta,
nie miało to znaczenia,
nic prze­cież nie wy­powiadały
zak­neblo­wane miłością, gałga­nem łez zduszo­nych. Były 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2018, 13:55

bądź mi

Dro­go,
bądź mi przy­jaciółką, bliską i radosną
nie ska­zuj na krocze­nie łat­we w dół
a w górę,
niech dro­ga będzie ciężka
i nie po­zos­ta­wiaj mnie na szczy­cie
a wska­zuj że to jeszcze nie ko­niec
bym nie osiadła na pus­tym gnieżdzie,
a szu­kała ludzi w pod,ziemiach ukrytych. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 20 października 2017, 17:03

idę

Idę pus­ty­nią,
wlokę za sobą spłowiałą chustę,
nie mam wo­dy, nie mam sił, idę i nie wiem kiedy będzie koniec
nic nie wiem, bo upa­dam i za­sypiam ale to nie sen to śmieć,
budzę się [...] — czytaj całość

erotyk • 19 października 2017, 16:20

przysiądź

cicha mu­zyka, światło niewiel­kie i za­mysł
i jed­no słowo a w głowie szum.
Przy­siądż, od­pocznij i nie myśl,
wszys­tko po­toczy się z górki
jeśli tyl­ko na to pozwolisz,
na­lej kroplę i pat­rz jak spływa w dół.
To proste, 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 9 października 2017, 17:39

Pora

Na sto­le jarzębi­na
wsadzo­na pewną ręką w wa­zon,
sta­ry ka­mien­ny relikt,
obok świeca w szkla­nym zaklęciu się pali
to znak że nasze ka­mien­ne uczu­cia będa miały dużo cza­su do na­mysłu,
z nadzieją na wyk­lu­cie się wiosną no­wej małej idei 

erotyk • 16 września 2017, 20:35

* * *

Miau* dreszcze i sek­su chciał jeszcze.
Kot zdechł niebo­rak od pie­szczot nadmiaru.
A już za pies­kiem roz­gląda się. Mały miłośnik zwierząt. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2017, 12:53
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]