piórem2, fraszki

8 tekstów (fraszki) – auto­rem jest piórem2.

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 09:46

Chłopie nie śpij !

Pe­wien młynarz wno­sił wor­ki na górę
a był tak przy tym już zmęczo­ny że przy os­tatnim przy­siadł
i zasnął na brze­gu schod­ka krawędzi,
tak spał,
a białe złoto się sy­pało z wor­ka a sy­pało
i tak oto młynarz dzieci więcej nie miał a i chle­ba oko­liczni chłopi także. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 20:51

Obłuda

Powściągliwość,
za­cis­ka­nie pa­sa,
od­wra­canie się ple­cami,
a po­tem zbioro­we roz­pianie roz­porka,
uroczys­ty strzał kor­ka.
Kac moralny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 2 grudnia 2017, 08:42

na niepogodę

Wciąż leje;
chcę bzów powąchać
strącić kil­ka krop­li na twarz
a ty tkwisz we mnie i mówisz że
dob­rze ci i nig­dzie się nie ruszysz. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 08:30

potrzeba zmian ?

chce się zmieniać dla ciebie, więc roz­rzu­cam na wiosnę ub­ra­nia a ty mówisz; zdzira*,
kiedy nas­ta­je zi­ma otu­lam się w pas­te­le, pok­ry­wam perłą, ma­rudzisz; że przy­pomi­nam bezę lub Mal­low piankę,
la­to wyos­trza apetyt, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2017, 16:38

jak się osioł,

... tak się osioł roz­pa­sał, rozha­sał
że za­pom­niał o pór ro­ku zmianie.
Aż mu lis­to­nosz pew­nej zi­my le­gity­mację eme­ryta za­wiózł.
Po­tem zam­knęli, do­zować kazali. 

fraszka • 4 lutego 2017, 12:43

głupi wiersz

Chodzi mucha po ścianie
ma ochotę na czekoladkę
na sto­le bom­bo­nier­ka otwarta
leży jak pi­ja­na pan­na młoda*
ni­by ład­na ale nikt nie bierze
a mucha to zje wszystko. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 22:09

Już ci

Już ci w kałamarzu pióro maczam a tu Na­tal­ka sąsiada w okien­ko stuk - puk w okien­ko, gada
To ci to pioro na pa­pier odkładam z Na­talką - gadam.
Już ci w kałamarzu pióro [...] — czytaj całość

fraszka • 4 grudnia 2016, 12:04
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]