piórem2, listy

5 tekstów (lis­ty) – auto­rem jest piórem2.

myśl o trudnym tytule

Jeśli roz­chylę no­gi
chcę byś wciąż pat­rzał mi w oczy.
Czy to realne? 

list
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2018, 15:14

* * *

Ogród wy­dawał się piek­ny, niebiański, buj­ny stworzo­ny dla ko­goś wyjątko­wego. Wszedł z uf­nością odurzo­ny za­pachem tu­bero­zy, jaśmi­nu, bzu. Tuż za bramą był niewi­doczny w ciem­nościach dół. Głębo­ki na 4 metry.
Życie kończy się cza­sami dziwnie. 

list
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2018, 17:25

Mój mały Elfie...

Dziś pójdziesz zdo­bywać świat, jeszcze nie w pełni ale wy­puszczam Cię z bólem ser­ca i ze lzą w oku mój mały El­fie, bo­haterze zielo­nych bi­tew, podróżni­ku po krainie Ri­wen­dell i Mrocznej Puszczy. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2018, 11:11

* * *

Siłę można czer­pać z wielu źródeł.
Odtwórz
dziękuję Ci... 

list
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 15:16

bez znaczenia

Wiel­kie słowa nie mają znacze­nia; bo prze­ras­tają sa­me siebie.
Te małe, skrom­ne mogą mieć moc; ale mogą też minąć nas bez­powrot­nie.
Raz rzu­cone po­zos­ta­wione so­bie; szyb­ko sierotą zostaje.
Od­bi­te od ściany; toczy się sa­mot­nie tra­fia w pus­tkę, próżnię, na­wej jeśli je doj­rzy­my by po­tem obojętności ges­tem pog­rze­bać.
Małe słowo- szept; zachłan­ne ucho od­czy­ta tak jak mu ser­ce pod­po­wie.
Nieodłączny ad­wo­kat bez zobowiązań.
Odtwórz  

list
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 19:32
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]