piórem2, strona 2

907 tekstów – auto­rem jest piórem2.

On miał za­kola ona zakręty.
Ze­ro fan­tazji, słowa zbyt pros­te.
Mur i beton. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2019, 21:22

Wpa­dam tu rzad­ko
Jak kaw­ka na dach sąsiada.

Ale czy kaw­ce tak wypada?

Miała kaw­ka nadzieję
i często tu zaglądała.

Do cza­su gdy ciekaw­szy cyrk gdzieś upatrzała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2019, 23:10

Swoich za­let, nie wstydź się.
Uni­kaj złej konfrontacji.
Módl się za spokój.
Do­ceniaj przeszłość.
Nie ufaj fa­li emocji.
Próbuj opuścić głowę w chwi­lach chwały.
I bądź czuj­ny, bo zło ma sze­roki uśmiech. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2019, 14:51

Czlo­wiek chciałby ty­le zo­baczyć
ale boi się ot­worzyć oko przed
pięknem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2019, 20:45

Nad wszys­to, uśmiech Twój... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2019, 22:50

Zamówienie złożone można odejść. 

myśl • 23 maja 2019, 21:56

Na jed­nym krześle w ro­gu pokoju
sie­dzieli : anioł i de­mon.
Je­den na do­le dru­gi na górze,
w za­leżności od ilości szkla­nek.
Wypitych. 

myśl • 14 maja 2019, 23:04

Jed­na owie­czka beczała w in­nym to­nie zos­tała usu­nięta ze sta­da na zawsze. 

myśl • 12 maja 2019, 21:54

Za marze­nia mu­sisz zapłacić.
Za le­nis­two podwójnie. 

myśl • 6 maja 2019, 22:32

"Nie od­wra­caj się od oso­by, która zo­baczyła w To­bie coś więcej niż zbędny przedmiot". 

myśl • 3 maja 2019, 10:24
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty