piórem2, strona 3

803 teksty – auto­rem jest piórem2.

Kto sieje fałsz w odmętach fan­tazji
włas­nych ginie.
I nie wiado­mo już kiedy padło pier­wsze zat­ru­te ziarno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2018, 15:23

Ceń chwilę, którą nie mu­sisz się dzielić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2018, 07:46

Po­za kręty­mi ścieżka­mi są jeszcze kręte scho­dy,
kręte uli­ce, kręte włosy i pokrętne słowa.
Na wszys­tkie trze­ba uważać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2018, 18:24

Mężczyźni po to zdradzają,
używając in­nych ko­biet
by im się włas­ne nie zużyły. 

myśl • 14 listopada 2018, 21:48

A we włas­nym wnętrzu
bez­pie­czny azyl znajduję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2018, 18:44

"Na­wet najsłod­sza śmieta­na kwaśnieje
kiedy jej nikt nie próbu­je".
(zasłyszane) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2018, 17:22

"Kler"? - żenująco nudny. 

myśl • 21 października 2018, 21:50

* * *

Bu­tel­ka do połowy pusta
ty chwy­tasz mnie za usta.
Za język , za war­gi, za słowa.
Dokąd zmie­rza ta rozmowa? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2018, 20:42

Różowy to piękny ko­lor jad­nak dla jed­nych jest szka­rad­ny dla in­nych obojętny. 

myśl • 16 października 2018, 09:03

Dopóki trzy­masz mnie za rękę; yestem,
ale kiedy mnie puścisz; puszczę się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2018, 12:10
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]