piórem2, strona 4

907 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Praw­do­podob­jeństwo tra­fienia szóstki jest ta­kie jak tra­fienie na swoją duszę dualną.
Ble­fuje­my nieustannie. 

myśl • 9 kwietnia 2019, 12:52

Do cier­pli­wości to trze­ba
mieć talent. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 kwietnia 2019, 23:22

Mu­zyka jest dla mnie jak alkohol
dla wielu. Prze­nosi w in­ny wymiar. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 kwietnia 2019, 21:25

Naj­lep­szym le­kar­stwem na ser­ce
są różowe okulary. 

myśl • 5 kwietnia 2019, 21:00

Za­nim po­wiesz ko­muś że jest ci pot­rzeb­ny w życiu. Zas­tanów się czy to go nie ob­ciąży aż nad to. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 kwietnia 2019, 16:38

Wte­dy, kiedy kar­miłaś mnie głod­ny­mi ka­wałkam o kocha­niu i bólu, myślałem o czymś in­nym.
Te­raz wiem że mówiłaś prawdę że tyl­ko ta miłość w twoim życiu się liczyła.
Naiw­ne słowa, naiw­ne mo­je myśle­nie jak zaw­sze, było.
Odtwórz  

myśl • 3 kwietnia 2019, 15:18

... wiesz, 
żal mi tej pe­rełki co ją upuściłam w twą stronę. Była mi blis­ka a te­raz gdzieś się za­podziała bo pot­ra­fiłeś jej złapać. 

myśl • 1 kwietnia 2019, 17:29

Zacznij dzień od fran­cuskiego.
Rogalika. 

myśl • 31 marca 2019, 12:42

Wiążemy się z tym co stanęło na 
naszej drodze, nie z tym co dalekie. 

myśl dnia z 12 czerwca 2019 roku
zebrała 5 fiszek • 29 marca 2019, 19:34

Byłeś małym chłop­cem kiedy zniszczono
ci ulu­bione­go ko­nika. Ka­zano przes­tać
być dzieckiem. 

myśl • 25 marca 2019, 21:50
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty