piórem2, strona 4

803 teksty – auto­rem jest piórem2.

"Re­ca he­ca koło pieca -
cielę mnie pobodło.
Ma­tula mnie sma­rowa­li
ale nie pomogło." 

myśl • 14 października 2018, 19:58

Pies pog­ryzł pe­dała.
Zdechnie? 

myśl • 14 października 2018, 12:40

Z od­da­li podzi­wiam Twą wiel­kość i
boję się zbliżyć by nie uj­rzeć małości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2018, 18:46

Ko­bieta sa­ma może i wożniocą zos­tać ale w parze tyl­ko po­pychadłem.
Ta­kie jej ro­le życie dyktuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2018, 21:08

Każda zna­jomość jest drogą,
gdy jest bezpłod­na sta­je się obsesją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 października 2018, 12:21

Sto­sunek bez stosunku,
Żłóbek z lalką,
Żyje­my w świecie iluz­ji i złudzeń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2018, 08:06

Wyuz­da­ny Ru­mek szczał do ro­wu we wsi Szcza­kowa. Pan­ny piszczały z zachwytu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2018, 13:02

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 20:56

Im głębiej wchodzisz w las tym
dłużej szu­kasz wyjścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2018, 12:40

Kiedy nie masz cza­su ani od­wa­gi sięgnąć po włas­ne pot­rze­by, spełniasz się inaczej. Gi­niesz po mału, po cichu, niechcąco. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2018, 20:08
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]