piórem2, strona 5

907 tekstów – auto­rem jest piórem2.

Ot­warta ra­na za­lewa gardło krwią, dławiące uczu­cie niedo­powie­dze­nie roz­ry­wa duszę sku­loną ze strachu i prze­rażenia. Jes­tem małym chłop­cem które­go zam­knięto w szafie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2019, 20:54

Tam gdzie nie masz sprzymierzeńców,
tam nie wchodź. 

myśl • 21 marca 2019, 21:31

Ktoś kto zna­lazł swo­je miej­sce na ziemi,
nie wy­ciąga ręki po klucze do in­ne­go
świata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2019, 17:58

Ro­le , uczeń - mis­trz
są niezmienne. 

myśl • 14 marca 2019, 14:10

Trze­ba bar­dzo kochać
żeby zro­bić z siebie wariata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2019, 10:05

Miłość trud­na odziera nas z nadziei po­zos­ta­wia na dzie­dzińcu
w otocze­niu ludzi bez twarzy.
Każe nam iść bez odzienia,
uśmie­chać szczerze.
Głodzi nas, do życia zmusza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 marca 2019, 19:35

Cze­kasz na te jed­ne słowa
a kiedy je dos­ta­jesz udajesz
głuchego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 marca 2019, 09:22

Nie od­da­waj­my zbyt dużo,
bo pus­tym trud­niej zacho­wać
równowagę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2019, 11:02

Ka­zano za­muro­wać ją za życia.
Na murze wciąż wi­dać łzy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2019, 19:47

Wszys­tko zaczęło się od jednego
pchnięcia a skończyło na jednym
ciosie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2019, 11:24
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty