piórem2, strona 80

907 tekstów – auto­rem jest piórem2.

* * *

Ten dzień był wyjątko­wy dla nas wszys­tkich. Na­pięcie wi­siało w po­wiet­rzu. Niebu nie przeszkadzały żad­ne chmu­ry. Pal­my, cyp­ry­sy i in­ne drze­wa zas­tygły do zdjęcia. Pta­ki ćwier­go­liy ciszej i z umiarem, wyjątko­wo nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2017, 09:33

Nie wszys­tkie dro­gi pro­wadzą do ra­ju, choć miały. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2017, 22:40

Cóż nam po postępie* sko­ro nie pot­ra­fimy oczy­tywać ludzkich intencji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2017, 14:46

* * *

W no­cy przed zaślu­bina­mi Uf­nen Lost miał sen:
"Był na cmen­tarzu ale grób przy którym stał wyglądal jak pom­nik, ale wie­dział że to cmen­tarz.
Był sam jed­nak czuł na so­bie czyjś wzrok, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 stycznia 2017, 14:32

Za małą wiarą duży strach się kryje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 stycznia 2017, 19:59

* * *

Prze­paszam ale nie słysze, nie widzę,
to jak się trzy­mam za oczy i uszy po­wodu­je że jeszcze jes­tem cała,
bo gdy tyl­ko puszczę ręce wy­pad­nie ze mnie wszystko. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 stycznia 2017, 18:56

Związane ręce

W za­mu­ro­wa­nym po­ko­ju nie można nic zro­bić,
z wnętrza pa­ra wciąż uchodzi,
ale nie będzie z niej herbaty. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 stycznia 2017, 18:31

Nie trze­ba dużo zacznij od trochę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2017, 18:24

Poezja

...jak ob­cojęzyczna kobieta,
ja jej nie znam
nie rozumiem.
Chcę poznać
może zrozumieć
ale po co?
Czy ona mnie zap­ro­si na wys­py szczęśliwe? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 stycznia 2017, 22:10

Zaw­sze możesz wrócić, to miej­sce na­leży do Ciebie.

Odtwórz

/z se­rii : praw­dzi­wa miłość nie pier..oli/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2017, 15:47
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty