piórem2, ulubione teksty

2693 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Ważymy ty­le sa­mo, możemy się sta­wiać na szali. 

myśl • przedwczoraj, 07:08

... nieje­den, szu­kając człowieka w in­nych, za­gubił go w sobie... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:50

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, choć raz "przeczytałeś"... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:41

... a jed­nak człowiek ewo­luuje... co­raz mniej "ludzi myślących", co­raz więcej "przemądrzałych"... 

aforyzm • 8 grudnia 2018, 20:32

były kiedyś ta­kie cza­sy że ko­biecie można było szczerze spra­wić kom­ple­ment iż wygląda ład­niej niż na zdjęciach por­tre­tach fres­kach skal­nych w jas­ki­niach gdzie nie było światła 

myśl • 16 listopada 2018, 00:06

jeśli wszys­tko co jesz naj­pierw do­tyka twoich przydługich wąsów to naj­wyższy czas je uczesać 

myśl • 15 października 2018, 14:45

zno­wu śnię o a wcześniej nie mogę zasnąć a każdy po­liczo­ny ba­ran przy­pomi­na mnie 

myśl • 7 października 2018, 06:42

mo­je książki to nie cegły to ciegiełki 

myśl • 30 września 2018, 23:11

po­noć nie ma pros­tych równo­ległych w końcu któraś się przechy­li i zburzy tę idee a sko­ro nie ma pros­tych równo­ległych to praw­do­podob­nie nie ma też sa­mej pros­tej bo mu­siała by być równo­legła do sa­mej siebie 

myśl • 12 września 2018, 19:00

Ak­tor raczej os­ka­ra nie weźmie - śmietnik 

myśl • 8 września 2018, 14:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stepbyson