piórem2, teksty z grudnia 2018 roku

26 tekstów z grud­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Pe­wien ry­cerz kochał się w róży
trwało to la­ta wieki by­naj­mniej
kochał tę miłość cier­pienie i ból.
Kiedy wy­rywał os­tatni jej lis­tek
zauważył pa­nienkę w okien­ku.
Lu­biał się zauroczyć, cier­pieć za miliony. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2018, 22:05

Mów, pisz tyl­ko to co in­ni zrozumieją
resztę zos­taw dla siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2018, 19:51

Krzyże

Krzyżować się po­win­ny dro­gi i nogi.
Wiązać ręce i fakty. 

opowiadanie • 27 grudnia 2018, 23:59

Miłość poz­nasz po­tem jak ot­worzysz na nią serce 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2018, 23:28

Smut­ne jest życie psa mądrzej­sze­go od swe­go pana 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2018, 23:09

Często by­wa obudze­nie" po upokorzenie" 

myśl • 27 grudnia 2018, 23:03

Nie wszys­tkich można wy­leczyć
choć jest to możliwe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2018, 22:27

Każdy może się na­rodzić w każdej chwili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2018, 22:25

Ludzie wol­ni i szczęśli­wi za­siadają biesiad­nie i stad­nie przy sto­le by dzielić się świet­listą i czystą bożą radością.
Ludzię spląta­ni przeszłością z od­ciśniętym piętnem złych wspom­nień wolą sa­mot­nie lub we dwo­je połykać ciężki chleb macza­ny w łzach zniewolenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2018, 18:54

Przy­jem­nie jest jechać do domu,
w którym ktoś na ciebie czeka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2018, 23:28
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty