piórem2, teksty z kwietnia 2017 roku

40 tekstów z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Weź swój flet i zag­raj mi naj­piękniej­szą me­lodię życia, lu­bię pat­rzeć jak się na­dymasz dla mnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 16:01

Prze­maluj swój dom, będzie jak nowy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2017, 11:26

Maj - czas spa­cerów, gdzie wszys­tko w koło i w to­bie się rodzi na nowo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2017, 11:14

Po­rawiasz kra­wat, spraw­dzasz roz­po­rek, liczysz ile masz for­sy w por­tfe­lu, wciagasz od­dech, brzuch, ro­bisz ty­siąc niepot­rzeb­nych gestów, czer­wienisz się, myślisz co po­wie­dzieć a co nie wy­pada, ku­pujesz kwiaty, płacisz za kawę. Po­tem wychodzisz z siebie. A wys­tar­czyło zwykłe ''cześć'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 22:54

Wychodzisz z do­mu pod­chodzisz do bra­my, ale wra­casz bo nie jes­teś jeszcze go­towy by go opuścić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 kwietnia 2017, 21:52

na niepogodę

Wciąż leje;
chcę bzów powąchać
strącić kil­ka krop­li na twarz
a ty tkwisz we mnie i mówisz że
dob­rze ci i nig­dzie się nie ruszysz. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 10:30

Każda chciałaby być księżniczką, ale nies­te­ty nie umie. (*:*) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2017, 00:36

Nie to co mówisz a to o czym myślisz jest ważne; a to dwa szczy­ty.
Je­den nie do zdobycia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 22:58

Coś uwiera cię w bu­cie a Ty idziesz bo cier­pienie to two­ja ce­na, przy­sięgi wierność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 kwietnia 2017, 21:26

... to jak było z tym Kapturkiem?

... Wszys­cy wiedzą że dziew­czyn­ka do bab­ci chodziła, ale te­go dnia nie miała za­miaru. Wil­ka chciała zna­leść, bo znała go prze­lot­nie i prze­lot­nie mu oko puszczała, cza­sami w raj­tu­zach ale on tego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2017, 00:09
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty