piórem2, teksty z lutego 2018 roku

23 teksty z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wojownika. 

myśl • 22 lutego 2018, 18:24

... jak jed­ni nie przyz­nają się że pa­lili w piecu żyda­mi a in­ni nie przyz­nają się że palą w piecu większym guw­nem jak wer­salki i tabczany
ale tyl­ko jed­ni dos­tają za to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 13:06

prob­lem smo­gu sie­dzi w glo­wie a na­wet w dópie, bo pod­czas gdy 'lu­bię pachnieć muszę puszczać',
ot na­tura idiotyczna swo­jego włas­ci­ciela, ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 11:06

Solą w oku, drzazgą w sercu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2018, 18:14

Jeśli two­je słowa są os­tre jak brzyt­wa, dłoń nie będzie łagodna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2018, 11:53

Miłos­ne ig­raszki, ru­baszne fraszki,
wier­sze skradzione, wyz­na­nia zmyślo­ne,
ku­pa śmie­chu, garść powagi.
Wszys­tko poszło się spopielnić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 20:13

Na Wa­len­tynki naj­lep­szy hu­mor, od­ro­bina dys­tansu, łez­ka w oku i mały całus.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2018, 18:52

Nie za­pomi­naj o po­ran­nej ka­wie.
Ko­nie­cznie w miłym swoim towarzystwie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2018, 10:29

Nie wszys­tkie me­wy odleciały. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 18:39

Zbu­duj dom na miarę swoich możli­wości z ko­gutem na dachu i kurą pod płotem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lutego 2018, 19:39
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty