piórem2, teksty z lutego 2018 roku

23 teksty z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wojownika. 

myśl • 22 lutego 2018, 17:24

... jak jed­ni nie przyz­nają się że pa­lili w piecu żyda­mi a in­ni nie przyz­nają się że palą w piecu większym guw­nem jak wer­salki i tabczany
ale tyl­ko jed­ni dos­tają za to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 12:06

prob­lem smo­gu sie­dzi w glo­wie a na­wet w dópie, bo pod­czas gdy 'lu­bię pachnieć muszę puszczać',
ot na­tura idiotyczna swo­jego włas­ci­ciela, ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 10:06

Solą w oku, drzazgą w sercu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2018, 17:14

Jeśli two­je słowa są os­tre jak brzyt­wa, dłoń nie będzie łagodna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2018, 10:53

Miłos­ne ig­raszki, ru­baszne fraszki,
wier­sze skradzione, wyz­na­nia zmyślo­ne,
ku­pa śmie­chu, garść powagi.
Wszys­tko poszło się spopielnić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 19:13

Na Wa­len­tynki naj­lep­szy hu­mor, od­ro­bina dys­tansu, łez­ka w oku i mały całus.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2018, 17:52

Nie za­pomi­naj o po­ran­nej ka­wie.
Ko­nie­cznie w miłym swoim towarzystwie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2018, 09:29

Nie wszys­tkie me­wy odleciały. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 17:39

Zbu­duj dom na miarę swoich możli­wości z ko­gutem na dachu i kurą pod płotem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lutego 2018, 18:39
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]