piórem2, teksty z marca 2017 roku

45 tekstów z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Cze­kał na dziew­czynę której nie będzie mu­siał wiele tłumaczyć, na którą spoj­rzy a ona będzie wie­działa o czym myśli. Nie będzie za­dawała py­tań tyl­ko sta­nie obok, będzie nad*, cza­sami pod*, bo to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 marca 2017, 21:16

Straj­kują ko­biety którym nie udało się być ..... ...... .
wpisz od­po­wied­nie słowo 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 marca 2017, 09:21

Nieobec­ność oddala. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 marca 2017, 19:14

Po woj­nie wszys­cy wra­cają do domów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2017, 03:18

Jeśli ktoś uważa że tu* trze­ba pi­sać mądrze, jest w błędzie, nie trzeba. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 marca 2017, 19:01

Jeśli ktoś myśli że po­nie­działek jest pier­wszym dniem ty­god­nia jest w błędzie, nie jest. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 marca 2017, 18:37

Jeśli ktoś myśli że mu­zyka którą on lu­bi i słucha jest naj­lep­sza na świecie jest w błedzie, nie jest. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 marca 2017, 18:34

Jeśli ktoś myśli że za­kochać się nie można od pier­wsze­go widze­nia jest w błędzie, można. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 marca 2017, 18:29

Jeśli ktoś myśli że ze śmier­ci nie można się cie­szyć, jest w błędzie, można. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 marca 2017, 18:07

Dziw­ne, ale to co się pow­tarza, tra­ci na znaczeniu. 

myśl dnia z 29 marca 2017 roku
zebrała 23 fiszki • 26 marca 2017, 19:45
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]