piórem2, teksty z sierpnia 2017 roku

63 teksty z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Naj­bar­dziej uszczęśli­wia po­siada­nie pieniędzy i po­siada­nie partnera. 

myśl • 30 sierpnia 2017, 22:51

Ludzie naj­częściej biją się o pieniądze lub o partnera. 

myśl • 30 sierpnia 2017, 22:50

Naj­więcej sa­mobójstw do­kony­wanych jest z po­wodu bra­ku pieniędzy lub bra­ku partnera. 

myśl • 30 sierpnia 2017, 22:49

Naj­ważniej­sze jest umieć wpi­sać się w swoją rolę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2017, 10:48

Nie na­leży wstydzić się swoich braków, na­leży je czym prędzej uzupełniać. 

myśl dnia z 30 sierpnia 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:01

Plu­ralizm* oz­nacza plu­cie na wszys­tko.
praw­da czy fałsz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2017, 12:40

Mówienie że "wszys­tko w bożych rękach" jest po pros­tu absurdem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 sierpnia 2017, 12:06

...a kto cicho, ob­rzyd­li­wie schle­bia zasługu­je na glośne odtrącenie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2017, 22:39

Chwi­lowe uniesienia wzlo­ty i tak tra­fiają w końcu w próżnię. Stud­nia bez dna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2017, 22:37

Wy­baczając ośmie­szasz się. Okrutnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2017, 22:35
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:04stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

dzisiaj, 09:10piórem2 do­dał no­wy tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 20:31piórem2 do­dał no­wy tek­st Mogę ale nie nam­wa­wiam [...]

wczoraj, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 16:30yestem sko­men­to­wał tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]

wczoraj, 09:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:20piórem2 do­dał no­wy tek­st Kochając wielu osłabiasz to [...]