piórem2, teksty ze stycznia 2019 roku

18 tekstów ze stycznia 2019 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

w ciszy

... naj­le­piej wspom­nieć o obietnicach,
ale nic nie mam i nic nie po­siadam,
mogę tyl­ko słowo pi­sane.
Gdy­bym miała co­kol­wiek mog­la­bym być szczęśliwsza.
Pus­te obiet­ni­ce w pus­tym po­koju dla św. spokoju.
Odtwórz  

wiersz • 31 stycznia 2019, 18:29

"Dopóki będziesz pat­rzał na ko­kardę nie dos­trzeżesz co jest na­pisa­ne na butach". 

myśl • 31 stycznia 2019, 13:27

Można mieć wiele; ale trze­ba
mieć długie ręce i krótką pamięć. 

myśl • 31 stycznia 2019, 11:13

Poez­ja jak dziewicza pan­na młoda,
nie ko­men­tuj, podzi­wiaj bez słowa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 stycznia 2019, 14:38

Tak pros­to za­kochać się w kur­tce niż w skórze. 

myśl • 30 stycznia 2019, 13:34

Na wczoraj...

...na już, na te­raz, bez zwłoki, pożąda­my, po­konu­jemy by dos­tać, zab­rać, wkraść się, wbić w ser­ce bez zez­wo­lenia. Za­mie­szkać bez kap­ci, bez ub­ra­nia, uda­wać chętnych do wzięcia, nie liczyć się z uczuciami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 stycznia 2019, 13:21

Wszys­tko cze­go pragnę to być z tobą. 

myśl • 29 stycznia 2019, 14:47

Kiedy za­pomi­nasz o je­go urodzi­nach;
znak że przes­tałaś go kochać. 

myśl • 27 stycznia 2019, 12:10

Bój się ludzi, nie Boga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2019, 13:27

Rób tyl­ko to co pod­po­wiada ci in­tuicyj­ne ser­ce na­wet jeśli jest to ab­strak­cyjna mrzonka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 stycznia 2019, 12:41
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty