piórem2, teksty z września 2018 roku

9 tekstów z września 2018 ro­ku – auto­rem jest piórem2.

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 22:56

Im głębiej wchodzisz w las tym
dłużej szu­kasz wyjścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2018, 14:40

Kiedy nie masz cza­su ani od­wa­gi sięgnąć po włas­ne pot­rze­by, spełniasz się inaczej. Gi­niesz po mału, po cichu, niechcąco. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2018, 22:08

Młoda jaskółka za­taczała kółka
Gdy do­mu szu­kała so­wie zaufała. 

myśl • 15 września 2018, 21:51

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich pragniesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 21:17

Roz­winęła się nam lilija;
a w środ­ku robak. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2018, 11:45

Ag­resja pod­czas kon­taktu fi­zyczne­go jest mistyfikacją. 

myśl • 6 września 2018, 00:09

Da­wał się li­zać po rękach,
całować w sto­py,
cze­kały na jed­no kiw­nięcie,
- był klaps w pópę, zos­tały
bo go kochały.
/jed­ne pa­nie z por­ta­lu jed­ne­mu pa­nu z portalu/ 

myśl • 5 września 2018, 16:22

Mo­tyli było sześć, pan­na jedna,
ka­waleŕów dwóch, a każdy miał
na kim usiąść.
Cze­go nie było? 

myśl • 1 września 2018, 14:56
piórem2

Miłość i nikczemność nie mają granic. Odtwórz Dusza widzi to czego oczy nie umieją Odtwórz Kiedy nie możesz mówić milcz Odtwórz Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie Odtwórz Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 21:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

wczoraj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

wczoraj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

wczoraj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty